Thu09182014

Last update05:59:28 PM GMT

Učimo Domovinski rat: 2GBR "Gromovi"

2010_08_14_2gbr_gromoviDruga ''A'' brigada ZNG formirana je 15. svibnja 1991. godine u Trsteniku kod Zagreba. Snage za formiranje jezgre brigade bili su pripadnici specijalnih postrojbi MUP-a iz nastavnih centara Kumrovec, Vinica kod Varaždina i Rakitja. Iz baze u Rakitju dolazi grupa policajaca predvođena Miodragom Demom i Petrom Bajanom. Nešto kasnije iz Kumrovca dolazi oko 130 ljudi sa zapovjednicima Stjepanom Cifrekom, Franjom Mlinarićem i Tihomirom Bedićem. Nakon dva dana priključuje im se grupa oko 130 ljudi iz Vinice koju predvodi Marijan Sokolić.
Po potpisivanju ugovora pripadnici tih specijalnih postrojbi MUP-a formiraju Zapovjedništvo brigade. Za zapovjednika 2. ''A'' brigade ZNG postavljen je Božo Budimir. Istovremeno je formirana 1. pješačka bojna a za zapovjednika imenovan je Mato Obradović. Bojna vrši formiranje po formaciji i počinje s redovnom obukom.
2. pješačka bojna formirana je 03. lipnja 1991. godine u Sisku od dijela jedinica za posebne namjene PU Sisak i policajaca pripravnika iste PU. Za zapovjednika bojne postavljen je Drago Matanović koji je uspješno organizirao popunu po formaciji te je vršeno osposobljavanje za izvođenje borbenih djelovanja te se uključuje u obranu Banovine.
3. pješačka bojna formirana je 21. lipnja 1991. godine u Dugoj Resi iz snaga PU Karlovačke. Za zapovjednika bojne postavljen je Branko Škrtić. Nakon kratkotrajne obuke bojna se zbog složene situacije na kriznim područjima RH odmah uključuje u borbena djelovanja.
Tadašnja 2. ''A'' brigada ZNG ratnu zastavu prima od predsjednika RH dr. Franje Tuđmana 28. svibnja 1991. godine u Zagrebu na stadionu NK ''Zagreb'' u Kranjčevićevoj ulici.
Svoj proslavljeni naziv ''GROMOVI'' 2. gardijska brigada službeno je promovirala u kolovozu 1992. godine u Dubrovniku.
Ratni zapovjednici brigade bili su:
pukovnik Božo Budimir (sada general bojnik u miru)
pukovnik Vinko Ukota (sada brigadir u miru)
pukovnik Drago Matanović od (sada brigadni general)
zastupnik zapovjednika pukovnik Vlado Šindler (sada brigadir)
stožerni brigadir Zvonko Peternel (sada brigadni general)
brigadir Renato Romić (sada stožerni brigadir u miru)
Nedugo poslije ustrojavanja brigade dijelovi 1. bojne upućeni su u Liku sa zadaćom da spriječe neprijatelja kod Ljubova gdje imaju prve žrtve. Prva intervencija brigade, a ujedno i prvi oružani sukob s tzv. JNA dogodio se početkom srpnja 1991. godine na mostu Mladosti u Zagrebu prilikom spriječavanja izlaska neprijateljskih tenkova iz tadašnje vojarne.
Posebno je važno istaknuti da su pripadnici 2. pješačke bojne ''Banijska oluja'' 2. ''A'' brigade bili nositelji obrane na Banovini - Sunja, Mošćenica i Komarevo.
3. bojna ''Banska legija'' od samog nastanka aktivno se uključila u obranu na Karlovačko-Dugoreškoj bojišnici.
Brigada je bila raspoređena po cijeloj Banovini što je značajno otežavalo koordinaciju, smjene ljudstva te organiziranje efikasne logističke potpore. U ovakvoj teškoj situaciji brigada je zaustavila prodor neprijatelja prema Zagrebu te spriječila pad Siska, Karlovca i Sunje, formirala čvrstu crtu obrane i sa ostalim postrojbama krenula u protuudar. Tijekom ratnih godina osim na Banovinskoj bojišnici brigada je po dijelovima (TG) uporabljena na Južnom bojištu u deblokadi Dubrovnika i oslobađanju juga Hrvatske. Na Zadarskom bojištu snage brigade zaustavljaju protuudar neprijatelja kod Novigrada u akciji ''Maslenica''. Dragovoljci brigade dali su svoj puni doprinos u zaštiti hrvatskoga naroda u BiH na Livanjskoj, Mostarskoj i Bosansko-Posavskoj bojišnici. Oklop Gromova uspješno je izvršio zadaće u operaciji ''Bljesak''. U operaciji ''Oluja'' brigada je na Banovini jedina profesionalna postrojba koja je bila udarna snaga Zbornog područja Zagreb, polovično popunjena i uporabljena na dva odvojena smjera. Nakon uspješnih akcija, zarobljavanja neprijateljskog 21. kordunskog korpusa i razbijanja 39. banijskog korpusa 12. 08. 1995. godine 2. gardijska brigada ''Gromovi'' iz operacije ''Oluja'' pobjedonosno se vraća u matične baze.
Tijekom Domovinskog rata 2. gardijska brigada imala je 201. poginulog gardistu, a sedmorica su nestala. 1200 ''Gromova'' je ranjeno i ozlijeđeno. Kroz 2. gardijsku brigadu prošlo je oko 9000 Gromova.

Malo o Udbini

Krbavski KrižGradić Udbina je uništen od Partizana 1942. godine, a hrvatsko stanovništvo raseljeno (etničko čišćenje od strane jugokomunista). Prema popisu stanovništva iz 1910. godine Udbina je imala 1.475 stanovnika od čega 1.237 Hrvata i 231 Srbina. Nakon Drugog svjetskog rata podignuto je novo naselje s pretežno srpskim stanovništvom, iako je ostalo i nekoliko hrvatskih obitelji. Brojnim, prije rata većinskim Hrvatima, nije bio dopušten povratak nakon Drugog svjetskog rata.